C. TAY NẮM SÒ - VUÔNG
L40 * W8 *H42
Giá : Liên hệ
L138 * W8 *H24
Giá : Liên hệ
L103 * W57 * H24.5
Giá : Liên hệ
L125 * W16 * H15
Giá : Liên hệ
L86 * W43 * H21
Giá : Liên hệ
L135 * W69 * H17
Giá : Liên hệ
L140 * W34
Giá : Liên hệ
L100 * W32
Giá : Liên hệ
L110 * W12 * 18.7
Giá : Liên hệ
L89 * W26
Giá : Liên hệ
L121 * W38
Giá : Liên hệ
L93 * W55
Giá : Liên hệ
L100
Giá : Liên hệ
L121 * H38
Giá : Liên hệ
L195 * W38 * 2
Giá : Liên hệ
Ø 11 * 20 ( nhiều quy cách )
Giá : Liên hệ